2015 Aralık

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, istenen yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Başarılı eğitimin temelinde etkili iletişimin yattığı vurgulanarak, eğitimcinin sahip olması gereken özellikler, öneriler, eğitime nasıl hazırlanılacağı, eğitimin uygulanış, yönetim ve değerlendirilmesi ile eğiticilerin bilmeleri gereken beceri ve yöntemler bu eğitimde ele alınmaktadır.

 • EĞİTİM İÇERİĞİ
 • İnsan psikolojisi ve davranış modelleri
  Yetişkin eğitiminin özellikleri
 • Yetişkin eğitiminde kullanılan yöntemler
  Etkili iletişim teknikleri
 • Eğiticinin sahip olması gereken özellikler
  Eğiticinin başarısını sağlayan öneriler
  Eğitim öncesi hazırlıklar ve tasarım
  Modern sunum teknikleri
  Grup dinamiği ve eğitimde motivasyon sağlama
  Eğitimin uygulanması ve yönetimi
  Eğitimde fark yaratan uygulamalar
  Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve yönetimi
  Zor katılımcıların yönetimi
  Eğitim performansının geliştirilmesi
  Bireysel olarak tespit edilecek iyileşmeye açık alanların tamamlanması
 • Katılımcıların eğitim performansları ve analizi
Kurum Kültürü ve Aidiyet

Kurum Kültürü ve Aidiyet

Kurum kültürü, çalışanların davranış biçimlerini şekillendiren ve paylaşılan değer, inanç, tutum ve davranışlar bütününü oluşturur. Toplumlar gibi kurumların da amaçları, çalışma hayatından beklentileri, değerleri, ilkeleri, bir başka ifadeyle kendilerine özgü nitelikleri vardır.

 • Kurum Kültürü;
  Kurum için neyin önemli olduğunu gösteren,
  Çalışanların birbirleri ile olan etkileşim biçimini ortaya koyan,
  Ortak hedef oluşturan,
  Çalışanlara kurumsal aidiyet hissi veren,
  Kurumsal kimliği oluşturan,
  İnanç ve değerleri yaşatan bir birlikteliktir.

 

Kurum kültürü ve kurumsal aidiyet eğitimin hedefi, kurum kültürünün sahip olunan strateji ve hedeflere nasıl hizmet ettiğini ortaya koymak ve kurumsal ilişkileri geliştirmektir. Unutulmamalıdır ki; bir kurumun ruhunu, söz konusu kurumda çalışanlar oluşturur.

Eğitimin İçeriği

Kurum kültürü nedir?
Kurum kültürü neden önemlidir?
Kurum kültürünün özellikleri
Kurum kültürünün yararları
Kurum kültürünün unsurları
Kurum kültürünün oluşmasında yöneticinin görevi
Kurumsal sosyalleşme ve aidiyet
Kurum kültürü ve performans
Kurum kültürü ve değişim

Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü

Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesinde ve zorlanmasında oluşan bir durumdur. Stres, tehditle karşılasan bireyin bu tehditle başa çıkamayacağına veya geçinemeyeceğine inandığında ortaya çıkar. Stres fiziksel olarak bireyde çarpıntı, kas gerilimi, kan basıncının artması olarak belirir. Uzun dönemde baş ağrısı, migren, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları oluşturabilir. Stres duygusal olarak bireyde endişe, karamsarlık, kızgınlık, öfke yaratır. Ayrıca, depresyon, fobiler, kişilik değişiklikleri, kişiliğin çözülmesi gibi ruhsal hastalıklar oluşturabilir. Stres zihinsel olarak dikkati toplayamama, unutkanlık, uzun dönemde uyku bozuklukları, takıntılı düşünceler oluşturabilir.

Pek çok insan stresin, kişinin dışında gelişen çevresel nedenlerle oluştuğunu düşünmektedir. Aslında stresi oluşturan unsur, bireyin meydana gelen olayları nasıl algıladığıdır. Kişi karşılaştığı olayları karmaşık faktörler ışığında değerlendirmekte ve yaşadığı olaylara bir anlam yüklemektedir. Yapılan bu değerlendirmeler doğru bir şekilde gerçekleşmez ise kişi stres ile baş edemez duruma gelebilmektedir.

Öfke, sevgi, hoşlanma, korku gibi temel duygularımızdan biridir. “Bireyin bir engellenme durumuyla karşı karşıya kalması, herhangi bir saldırıya maruz kalması, incinmesi, yoksun bırakılması ya da tehdit algılaması” gibi durumlarda hissettiği bir duygudur. Bireye ya da nesneye yönelik olarak ortaya konulan tepkilerle kendini gösterir. Bu tepkilerin ortaya konuluş biçimi genellikle olumsuz olduğu için de öfke duygusu olumsuz bir duygu olarak, hatta çok tehlikeli olabilecek bir duygusal durum olarak tanımlanır. Öfke, uygunsuz davranışlar ortaya çıkıyorsa, okul-iş yaşamı, kişisel ilişkilerde sorunlara yol açıyorsa problem oluşturuyor demektir. Öfkeyle başa çıkmak, öfkenin bastırılması ve saklanmasını değil, tanınmasını gerektirmektedir. Bireyler öfkelerini tanıdıklarında, öfkenin zararlarından kurtulabilir ve onu kendileri için yapıcı bir şekilde ifade edebilirler.

Eğitim İçeriği

• Stres nedir?
• Stresin belirtileri
• Stres çeşitleri (negatif-pozitif stres)
• Bireysel stres yönetimi
• Stres ve çatışma yönetimi
• Stres ve kriz yönetimi
• Stres ve zaman yönetimi
• Öfkemizi kontrol etmek mümkün mü?
• Öfkenin nedenleri
• Öfke yönetimi
• Stres ve öfke yönetiminde savunma mekanizmaları
• Stres ve öfkeyi önlemede çözüm yolları