Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, istenen yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Başarılı eğitimin temelinde etkili iletişimin yattığı vurgulanarak, eğitimcinin sahip olması gereken özellikler, öneriler, eğitime nasıl hazırlanılacağı, eğitimin uygulanış, yönetim ve değerlendirilmesi ile eğiticilerin bilmeleri gereken beceri ve yöntemler bu eğitimde ele alınmaktadır.

 • EĞİTİM İÇERİĞİ
 • İnsan psikolojisi ve davranış modelleri
  Yetişkin eğitiminin özellikleri
 • Yetişkin eğitiminde kullanılan yöntemler
  Etkili iletişim teknikleri
 • Eğiticinin sahip olması gereken özellikler
  Eğiticinin başarısını sağlayan öneriler
  Eğitim öncesi hazırlıklar ve tasarım
  Modern sunum teknikleri
  Grup dinamiği ve eğitimde motivasyon sağlama
  Eğitimin uygulanması ve yönetimi
  Eğitimde fark yaratan uygulamalar
  Eğitimde karşılaşılan sorunlar ve yönetimi
  Zor katılımcıların yönetimi
  Eğitim performansının geliştirilmesi
  Bireysel olarak tespit edilecek iyileşmeye açık alanların tamamlanması
 • Katılımcıların eğitim performansları ve analizi

Leave a comment

Your email address will not be published.


Post Comment