Hakkımda

 

Dokuz Eylül Üniversitesi,murat-colak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (2009-2013)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Programı

Jagiellonian University, Krakow POLAND (2011-2012)

Economics and Management Department

Management and Organization Ph.D.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (2007-2009)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (2002-2007)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Bölüm Birincisi)

Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi, Manisa (1995-2002)

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (2007-Devam Ediyor)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Nike Inc., Chicago, USA (2005-2006)

Yönetici Asistanı

Vestel, Manisa (2004)

İnsan Kaynakları Departmanı Stajyeri

Hayes Lemmerz Jantaş, Manisa (2003)

İnsan Kaynakları Departmanı stajyeri

COLAK, M. & TOZKOPARAN, G. (2012), “A Research Devoted to the Perception of University Students on Diversity”, International Journal of Human Resource Studies.

COLAK, M. & KARA, O. (2012), “The Effect of Privatization on Efficiency and Working Values: Turkey’s Cement Industry Example”, Journal of Labour Relations, Vol.: 3 – Num.: 1.

SECER, H.S. & COLAK, M. (2012), “İklim Değişiminin Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi, TİSK Akademi, Cilt: 11, Sayı: 3.

COLAK, M. (2010), “Eğitim ve Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerine Etkisi”, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3.

COLAK, M. (2010), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çokuluslu İşletmeler Açısından İncelenmesi, Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’ya Armağan, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 596, Ankara.

DEMIRBILEK, S. & COLAK, M. (2009), “Bilgi Toplumunun Kültürel Yapısı”, Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 531.

DEMIRBILEK, S. & COLAK, M. (2008), “Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Manisa İli Örneği”, Kafkas Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı: 2, 2008.

ÇOLAK, Murat and KARA, Oğuz (2010), “The Effect of Privatization on Efficiency and Working Values: Turkey’s Cement Industry Example”, The Association on Employment Practices and Principles (AEPP) Eighteenth Annual International Conference, University of San Francisco, San Francisco, CALIFORNIA, USA

ÇOLAK, Murat and TOZKOPARAN, Güler (2010), “A Research Devoted to the Perception of University Students on Diversity”, The Association on Employment Practices and Principles (AEPP) Eighteenth Annual International Conference, University of San Francisco, San Francisco, CALIFORNIA, USA.

ÇOLAK, Murat (2009), “Global Management”, Prag, CZECH REPUBLIC.

ÇOLAK, Murat (2009), “Globalization and Poverty in Turkey”, Social Sciences Research Society (SOSRES) Second International Conference on Social Sciences, İzmir, TÜRKİYE.

ÇOLAK, Murat (2009), “Çalışma Değerlerinin İnsan Kaynakları Yöneticileri Açısından İncelenmesi”, 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE.

ÇOLAK, Murat (2008), “Strategic Human Resource Management”, Annual Conference of NIKE, Milano, ITALY.

 

  • İngilizce TOEFL - 96%
  • Lehçe (Polonya’nın Ulusal Dili) - 80%
  • Almanca - 30%

  • MS Office Uygulamaları
  • SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi)