Kurum Kültürü ve Aidiyet

Kurum Kültürü ve Aidiyet

Kurum Kültürü ve Aidiyet

Kurum kültürü, çalışanların davranış biçimlerini şekillendiren ve paylaşılan değer, inanç, tutum ve davranışlar bütününü oluşturur. Toplumlar gibi kurumların da amaçları, çalışma hayatından beklentileri, değerleri, ilkeleri, bir başka ifadeyle kendilerine özgü nitelikleri vardır.

 • Kurum Kültürü;
  Kurum için neyin önemli olduğunu gösteren,
  Çalışanların birbirleri ile olan etkileşim biçimini ortaya koyan,
  Ortak hedef oluşturan,
  Çalışanlara kurumsal aidiyet hissi veren,
  Kurumsal kimliği oluşturan,
  İnanç ve değerleri yaşatan bir birlikteliktir.

 

Kurum kültürü ve kurumsal aidiyet eğitimin hedefi, kurum kültürünün sahip olunan strateji ve hedeflere nasıl hizmet ettiğini ortaya koymak ve kurumsal ilişkileri geliştirmektir. Unutulmamalıdır ki; bir kurumun ruhunu, söz konusu kurumda çalışanlar oluşturur.

Eğitimin İçeriği

Kurum kültürü nedir?
Kurum kültürü neden önemlidir?
Kurum kültürünün özellikleri
Kurum kültürünün yararları
Kurum kültürünün unsurları
Kurum kültürünün oluşmasında yöneticinin görevi
Kurumsal sosyalleşme ve aidiyet
Kurum kültürü ve performans
Kurum kültürü ve değişim