stres

Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü

Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesinde ve zorlanmasında oluşan bir durumdur. Stres, tehditle karşılasan bireyin bu tehditle başa çıkamayacağına veya geçinemeyeceğine inandığında ortaya çıkar. Stres fiziksel olarak bireyde çarpıntı, kas gerilimi, kan basıncının artması olarak belirir. Uzun dönemde baş ağrısı, migren, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları oluşturabilir. Stres duygusal olarak bireyde endişe, karamsarlık, kızgınlık, öfke yaratır. Ayrıca, depresyon, fobiler, kişilik değişiklikleri, kişiliğin çözülmesi gibi ruhsal hastalıklar oluşturabilir. Stres zihinsel olarak dikkati toplayamama, unutkanlık, uzun dönemde uyku bozuklukları, takıntılı düşünceler oluşturabilir.

Pek çok insan stresin, kişinin dışında gelişen çevresel nedenlerle oluştuğunu düşünmektedir. Aslında stresi oluşturan unsur, bireyin meydana gelen olayları nasıl algıladığıdır. Kişi karşılaştığı olayları karmaşık faktörler ışığında değerlendirmekte ve yaşadığı olaylara bir anlam yüklemektedir. Yapılan bu değerlendirmeler doğru bir şekilde gerçekleşmez ise kişi stres ile baş edemez duruma gelebilmektedir.

Öfke, sevgi, hoşlanma, korku gibi temel duygularımızdan biridir. “Bireyin bir engellenme durumuyla karşı karşıya kalması, herhangi bir saldırıya maruz kalması, incinmesi, yoksun bırakılması ya da tehdit algılaması” gibi durumlarda hissettiği bir duygudur. Bireye ya da nesneye yönelik olarak ortaya konulan tepkilerle kendini gösterir. Bu tepkilerin ortaya konuluş biçimi genellikle olumsuz olduğu için de öfke duygusu olumsuz bir duygu olarak, hatta çok tehlikeli olabilecek bir duygusal durum olarak tanımlanır. Öfke, uygunsuz davranışlar ortaya çıkıyorsa, okul-iş yaşamı, kişisel ilişkilerde sorunlara yol açıyorsa problem oluşturuyor demektir. Öfkeyle başa çıkmak, öfkenin bastırılması ve saklanmasını değil, tanınmasını gerektirmektedir. Bireyler öfkelerini tanıdıklarında, öfkenin zararlarından kurtulabilir ve onu kendileri için yapıcı bir şekilde ifade edebilirler.

Eğitim İçeriği

• Stres nedir?
• Stresin belirtileri
• Stres çeşitleri (negatif-pozitif stres)
• Bireysel stres yönetimi
• Stres ve çatışma yönetimi
• Stres ve kriz yönetimi
• Stres ve zaman yönetimi
• Öfkemizi kontrol etmek mümkün mü?
• Öfkenin nedenleri
• Öfke yönetimi
• Stres ve öfke yönetiminde savunma mekanizmaları
• Stres ve öfkeyi önlemede çözüm yolları